Elbiler betragtes som fremtidens mobilitetsløsning. Fortalere peger på den lavere miljøpåvirkning, da elbiler ikke direkte udleder udstødningsgasser. Kritikerne mener dog, at de kun er begrænset egnede til daglig brug på grund af den høje pris og den ofte korte rækkevidde. Hvad er fordelene og ulemperne ved elbiler, hvordan teknologien fungerer, og hvad du skal være opmærksom på, når det kommer til bilforsikring – det kan du læse i vores guide.

 

ELBILER PÅ VEJ FREM

Indtil videre er det kun en lille procentdel af bilisterne, der har valgt det elektriske alternativ til forbrændingsmotoren. Men langsomt men sikkert vinder elektromobilitet frem. Ifølge Federal Motor Transport Authority er der registreret ca. 439.000 elbiler i Tyskland (pr. 01.07.2021). Det er en lille andel i forhold til de 48,25 millioner registrerede biler. Men antallet af e-biler er mere end seksdoblet på fem år. Alene i 2019 blev der registreret ca. 83 000 nye elbiler, hvilket er mere end dobbelt så mange som i 2017 (ca. 34 000). Fra 2020 til 2021 tredobledes antallet af registrerede elbiler igen på blot ét år.

 

Politikerne ønsker også at fremme udbredelsen af elektromobilitet yderligere og yder i stigende grad støtte til køb af elbiler. Den 18. februar 2020 trådte forhøjelsen af den såkaldte miljøbonus i kraft. Den bør gælde indtil udgangen af 2025. Målet er at få flere lavemissions-elbiler på vejene for at reducere CO2-emissionerne og gøre biltrafikken mere klima- og miljøvenlig. Som en del af anti-corona-stimulanspakken blev miljøbonussen endda forhøjet igen – i første omgang begrænset til den 31.12.2021. Du kan finde flere oplysninger nedenfor.

 

HVORDAN DET ELEKTRISKE DREV FUNGERER

I årtier har biler næsten udelukkende været drevet af forbrændingsmotorer. De får energi fra benzin eller diesel, undertiden også fra alternative brændstoffer som f.eks. naturgas eller biodiesel. Diesel- og benzinmotorer anvender forskellige processer: Mens benzinmotorer kræver en tændingsgnisten, antændes brændstof-luftblandingen i en dieselmotor af sig selv på grund af den høje kompression.

 

I en elektrisk motor anvendes der derimod en helt anden proces. Princippet kan forenklet beskrives på følgende måde: Hovedkomponenterne i en elektrisk motor er en stator og en rotor. Der sendes vekselstrøm gennem statorens viklinger, hvilket skaber et magnetfelt. Dette magnetfelt virker på den ligeledes magnetiske, drejelige rotor. Da statorens polaritet ændres permanent af vekselstrømmen, tiltrækkes og frastødes rotoren med korte intervaller. Denne rotation genererer den kinetiske energi, der er nødvendig for at drive bilen.

 

I dag lagres elektriciteten til elmotoren normalt i et lithium-ion-batteri. Det kan absorbere forholdsvis store mængder energi. Rekuperation gør det muligt at oplade batteriet under kørslen. Ved bremsning omdannes kinetisk energi tilbage til elektrisk energi og lagres. Sådanne systemer kan også findes i konventionelle biler. I disse er det dog ikke batteriet, der oplades, men startbatteriet. Rekuperation kan dog ikke kompensere for elmotorens energiforbrug.

 

HVOR MILJØVENLIGE ER ELBILER?

Spørgsmålet om, hvor gode elbiler egentlig er for miljøet, er genstand for en kontroversiel offentlig debat. Et argument for elbiler er, at de ikke udleder forurenende stoffer under kørslen og genererer betydeligt mindre støj. Desuden er elmotorens effektivitet højere end en forbrændingsmotor: Elektromotoren omsætter ca. 90 % af den anvendte elektricitet til bevægelsesenergi, mens forbrændingsmotoren kun kan omdanne ca. en tredjedel af brændstofenergien til bevægelse. Resten går tabt i form af varme og ubrugelige udstødningsgasser. Det ville imidlertid være for kortsigtet kun at se på køretøjets drift. For at vurdere miljøbalancen skal der tages hensyn til hele processen fra udvinding af de anvendte råmaterialer til produktion af elektricitet og til driften af køretøjet. Her er især to faktorer vigtige:

 

  1. hvordan produceres elektriciteten? Elbiler udleder kun klimaskadelig CO2 og andre skadelige udstødningsgasser som f.eks. nitrogenoxider, hvis den elektricitet, der bruges til at drive dem, kommer fra vedvarende energikilder. Hvis den anvendte elektricitet imidlertid produceres i kulfyrede kraftværker, flyttes emissionerne blot fra køretøjsdrift til elproduktion.
  2. Hvilke ressourcer anvendes? Sjældne metaller som gallium, lithium og kobolt er nødvendige til batterierne i elbiler. Hvis antallet af elbiler skal stige, skal udvindingen af disse råstoffer udvides – og det medfører uundgåeligt miljøskader. Desuden frigøres der også CO2 ved fremstillingen af batterierne. Det vil være afgørende, at genanvendelsen af gamle køretøjer foregår effektivt, så de værdifulde råmaterialer genvindes.

 

De videnskabelige resultater er klare: En direkte sammenligning viser, at elbiler er mere klimavenlige end diesel- eller benzinbiler efter ca. tre år. Det svarer til et samlet kilometertal på ca. 50.000 km. Jo mere elbilen kører, jo mere positiv er dens balance. Hvis du oplader din elbil med grøn el, bliver resultatet endnu bedre. Da andelen af vedvarende energi er stigende på verdensplan, medfører elmixet også færre CO2-emissioner i det hele taget. Som følge heraf kan elbiler overgå selv brændstofbesparende forbrændingsmotorer i den samlede balance. Køb her: https://www.billigladestationer.dk/ladestandere/

 

HVAD ER RÆKKEVIDDEN AF ELBILER?

Den relativt lave rækkevidde er et tungtvejende argument mod elbiler: Indtil videre kan man ikke komme lige så langt på en batteriopladning som på en benzintank. De fleste modeller kan tilbagelægge mellem 200 og 350 kilometer på en batteriopladning. Det er normalt tilstrækkeligt, da elbiler hovedsagelig bruges til korte afstande. Men for at være egnet ikke kun som en økonomisk anden bil, men også til længere distancer eller familieferier, skal elbiler være egnede til længere rækkevidder. Køretøjer som Tesla Model S beviser, at elbilers rækkevidde kan bringes på linje med forbrændingsmotorers rækkevidde. Tesla Model S Long Range kan f.eks. køre op til 663 km og VW ID.3 op til 550 km, når batteriet er fuldt opladet.Rækkevidden afhænger af en række faktorer. I lighed med forbrændingsmotoren stiger den f.eks. ved kørsel ved lavere hastighed. Hvis varmen eller klimaanlægget er tændt, falder energiniveauet hurtigere. Udetemperaturen er også en vigtig faktor, fordi lithium-ion-batteriernes ydeevne er begrænset ved lave temperaturer. Men rækkevidden alene er kun af begrænset betydning: Med et tæt opladningsnet og hurtige opladningstider kan hver eneste pause bruges til at oplade nok energi til den næste del af turen.

 

KONKLUSION: ELBILER – FREMTIDENS TEKNOLOGI TIL BEDRE KLIMABESKYTTELSE

Elektromobilitet betragtes med rette som en fremtidsteknologi. Det kombinerer fremskridt inden for klima- og miljøbeskyttelse med mindre afhængighed af fossile brændstoffer som olie. En afgørende fordel er elmotorens betydeligt højere effektivitet sammenlignet med forbrændingsmotorer som f.eks. benzin- og dieselbiler. Den elektriske energi omdannes næsten fuldstændigt til kinetisk energi, og kun en lille del går tabt i form af varme. Desuden udledes der ingen forurenende stoffer, der er skadelige for klimaet eller miljøet, under kørslen. I kombination med vedvarende energi er elbiler en afgørende nøgle til klimavenlig mobilitet.

 

På grund af disse fordele fremmer staten og bilindustrien udbredelsen af elbiler med miljøbonus. Batteridrevne e-biler kan få en købsbonus på op til 9.000 euro, plug-in-hybridbiler på op til 6.750 euro. Dette er med til at kompensere for de til tider højere anskaffelsespriser for elbiler sammenlignet med konventionelle drev. Samtidig bringer producenterne også mere prisvenlige modeller på markedet. I kombination med yderligere lettelser, såsom fritagelse for køretøjsafgift, bliver e-biler stadig mere rentable.

 

Takket være forskningen vil e-bilen også kunne vise sine fordele mere og mere ofte i hverdagen. Indtil videre er det en alvorlig ulempe, at man normalt ikke kommer særlig langt med en e-bil. Men den tekniske udvikling er kun lige begyndt. Forbedrede batterier og kortere opladningstider fører allerede til en løbende forøgelse af rækkevidden for batterier til e-biler. Innovative teknologier og en yderligere udvidelse af opladningsinfrastrukturen sikrer ikke blot, at elbiler kan tilbagelægge stadig større afstande. De gør også elbilen mere attraktiv for flere og flere mennesker. Det er vigtigt. For først da vil gennembruddet til e-mobilitet blive opnået.