I dag er der mange mennesker, som gerne vil blive den bedste udgive af dem selv. Årsagen kan være mange ting. Dels at vi lever i et meget konkurrencepræget samfund, men også blot at mange ønsker at få det meste ud af deres eget liv. Hvad end motivationen måtte være, er der mange gode muligheder for at blive den bedste version af en selv, hvis man er tilstrækkelig motiveret.

Du skal være indstillet på udvikling

Når man gerne vil være den bedste udgave af sig selv, skal man arbejde med en såkaldt vækstmentalitet. Det går i alt sin enkelthed ud på, at man ikke accepterer at blive sat i kasse og holdt tilbage, men har fokus mod at bevæge sig fremad. Denne vækstmentalitet er modstykket til at acceptere ting, som de er – altså at have en fast mentalitet.

Når man taler om disse to former for mentaliteter, er det væsentligt at forstå, at de er meget forskellige i den måde, den indre stemme taler til en på. Nogen mennesker fortæller sig selv, at de har det godt, de ikke har behov for ændringer og at de er den de er. Andre mennesker har en indre stemme, som fortæller dem, at de kan mere, vil mere, kan være bedre. Det skræmmende er, at vi i høj grad lytter til denne indre stemme, hvorfor den har stor indflydelse på, om noget forbliver status quo eller om vi rykker os. Så lige så vel som man siger, at man bliver, hvad man spiser, ligeledes skulle man fortælle folk, at de bliver, som de tænker.

I den forbindelse er det vigtigt, at man formår at se bort fra de mærkater, som andre giver en. Lyt ikke til, at du er sådan og sådan, men vælg at definere dig selv.

Lær at forstå værdien af dit hårde arbejde, som kan føre dig længere, end du tror. Lær at acceptere nye udfordringer. Lær at være positiv og have en positiv indre stemme. Lær om disciplin. Lær om det åbne sinds glæder.

Har du behov, kan du alliere dig med en person som en coach eller en virksomhed som Lifework, der er psykoterapeut i Odense midtby. På den måde kan du få hjælp fra en professionel, som kan guide dig i dit vækstforløb og hjælpe dig med at reflektere samt blive klogere på dig selv og dine egne styrker.